Privacy Policy

I enlighet med gällande datalagstiftningen EU General Data Protection Regulation så är vi skyldiga att upprätthålla säkerheten kring personlig information samt integriteten för alla som besöker denna webbplats. Som ett led i detta har vi skapat denna databehandling- och integritetspolicy som reflekterar hur vi samlar in data från dig samt varför vi gör det. Datan består av personlig information som kan identifiera dig.

Vad för slags data samlar vi in om dig?

Vi samlar enbart in personlig information av dig som är nödvändiga att ha för att vi ska kunna driva denna webbplats på bästa sätt. Personlig information som samlas på denna webbplats är IP nummer samt i vissa enstaka fall namn och email adress.

Hur samlar vi in din personliga information?

Personlig information samlas in via vårt kontaktformulär om du använder detta. Informationen som då samlas in är namn och email adress som du uppger. Vi samlar även in information i form av cookies som du kan läsa mer om nedan.

Hur används din personliga information?

Personlig information som samlas in används enbart för att förbättra upplevelsen på vår webbplats. Om du använder vårt kontaktformulär så använder vi enbart din information för att kunna kontakta dig i det specifika ärendet.

Delas min information till någon annan?

Den information vi samlar in delas inte till någon utomstående part.

Cookies

Den här webbplatsen sätter tillfälliga cookies när du använder vissa tjänster. Dessa cookies behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.
 Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en cookie.

Hur länge sparas din information?

När det gäller den information som du själv fyller i när du använder vårt kontaktformulär så sparas denna enbart den tid vi behöver för att besvara dig eller lösa aktuellt ärende. Du kan när som helst meddela oss om du vill att vi tar bort all information om dig.

Tillgång till din personliga information

Du kan när som helst få åtkomst till den information vi har lagrad om dig. Om du vill kontrollera den eller ändra något så är du välkommen att kontakta oss.

Din personliga säkerhet är mycket viktig för oss.

Rättigheter och behandling av klagomål

Vår förhoppning är att du inte ska ha några klagomål gällande vår webbplats eller sättet vi samlar in data på. Men om du ändå inte är nöjd eller vill få mer information om den databehandling som sker på webbplatsen så kan du maila oss på info@freespinsonlinecasino.se. Du kan också kontakta Datainspektionen för att få mer information om dina rättigheter gällande personlig information på nätet.

Uppdateringar av Policyn

Vi kan komma att ändra denna Privacy Policy löpande för att den ska motsvara de ändringar som sker på webbplatsen. Om du inte godkänner de ändringar vi gör så ska du kontakta oss omedelbart.